JavaZone Kids

En smakebit på JavaZone for framtidens utviklere

JavaZone inviterer alle til å ta med seg sine barn og ungdommer på Rebel (Teknologihuset) - søndag 1. september. Denne dagen får barn og ungdom en smakebit på voksenlivet. Vi kjører 3 parallelle sesjoner, slik at vi har noe som passer for alle aldre, fra 8 til 17 år. Arrangementet er gratis, men har begrenset plass. Hold av datoen, mer informasjon kommer.

Go to the top